Stabilizace zemin se v dnešní době používá skoro na všech stavbách. Mít co nejpevnější podloží, to je základem kvalitních staveb. Toho se docílí právě pomocí stabilizace zemin a to buď vápenatých, cementových, popř. cemento-vápenatých příměsí. Lze použít i levnější varianty, kdy se na stabilizaci použije hydraulické silnice pojivo RSS 5 (rychle tvrdnoucí hydraulické silniční pojivo pevnostní třídy E3). Naše firma je v blízké spolupráci s těmito firmami, jelikož právě autogrejdry se používají při stabilizacích.

Když už chceme mít co nejpevnější podloží, tak je dobré mít toto podloží srovnané co možno nejpřesněji.

Hodně používaná metoda stabilizace, kdy vidíme autogrejdry společně se silničními nebo půdními frézami je při recyklacích za studena. Je to nejnovější technologie, která šetří náklady na odvoz i dovoz materiálu. Tímto způsobem se zušlechťují silnice I,II,III tříd i dálnic.

Recyklace za studena se společností SKANSKA u Olomouc.

 Na fotografii je půdní fréza Wirtgen WR2500.

Grejdr Cat 140M

na srovnané vozovce po recyklaci

na cementové recyklaci za studena

Finální hutnění porovnané vozovky po finální recyklaci silnice I. třídy. Vozovka je připravena na asfaltovou pokládku.

Cat 120H na recyklaci